Algemene Ledenvergadering

Op 1 maart vindt weer de algemene ledenvergadering plaats. De jaarverslagen van 2016, de notulen van vorig jaar en de agenda zijn inmiddels verstuurd via e-mail. Heeft u deze niet ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat. Graag wijs ik  jullie op de vacature voor de recreatieve commissie.

We hopen jullie allemaal te zien op 1 maart om 20.00 uur in het zwembad.

 

Tekst: ZV Waterland